پرسشنامه رایگان عقاید مرتبط با مواد

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه عقاید مرتبط با مواد

در زیر فهرست بعضی از عقاید رایج در مورد مصرف دارو آمده است . لطفا هر جمله را بخوانید و درجه بندی نمایید که با هر جمله تا چه اندازه ای موافق یا مخالف می باشید .

گزینه ها :

کاملا مخالف – خیلی مخالف – کمی مخالف – خنثی – کمی موافق – خیلی موافق – کاملا موافق

 

۱بدون مصرف مواد زندگی کسل کننده است.

۲- مصرف مواد تنها راه بالا بردن خلاقیت و باروری من   می باشد.

۳- بدون مواد نمیتوانم کار کنم.

۴- این تنها راه مقابله با درد در زندگیم می باشد.

۵- من برای توقف مصرف آماده نیستم.

۶- هوس ها مرا وادار به مصرف میکند.

۷- حتی اگر مصرف را متوقف کنم زندگی ام بهتر نخواهد شد.

۸- تنها راه مقابله با خشم مصرف است.

۹- اگر ترک کنم زندگی کسل کننده خواهد شد

۱۰- من لیاقت ندارم با ترک بهبود پیدا کنم.

۱۱من به اندازه کافی برای ترک توانایی ندارم

۱۲- بدون مصرف نمیتوانم اجتماعی باشم.

۱۳- مصرف مواد برای من مشکل نیست.

۱۴- هوس ها تا زمانی که مواد مصرف نکنم ، از بین نخواهند رفت.

۱۵-علت مصرف مواد من کس دیگری بوده است مثلا همسر ، دوست ، اعضای خانواده

۱۶- اگر کسی در رابطه با داروها مشکلی دارد ، علت اصلی اش ارثی است.

۱۷- من بدون مواد نمیتوانم آرام باشم.

۱۸- داشتن این مشکل دارویی به معنای آن است که اصولا آدم بدی هستم.

۱۹- بدون مصرف مواد نمیتوانم اضطرابم را کنترل کنم.

۲۰- اگر مواد را مصرف نکنم نمیتوانم زندگی خود را با نشاط کنم.

پرسشنامه­ ی باورهای مرتبط با مواد DBQ)): این پرسشنامه، یک مقیاس خود­سنجی است که باورهای مرتبط با مواد را می­سنجد و دارای ۲۰ ماده است که هر کدام در یک مقیاس ۱–۷ (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) درجه بندی شده است. ۲۰ ماده­ی این پرسشنامه، شامل عبارت­هایی درباره­ی پیامد­های مثبت و منفی مصرف مواد است. عبارت­های مثبت، شامل آن مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و نتایج مثبت مواد را نشان می­دهد. عبارت­های منفی آن ماده­هایی است که به اثرات منفی مواد و این­که این اثرات قابل اغماض هست یا نه، اشاره دارد. در نهایت فرد درجه­ی موافقت یا مخالفت خود را با این عبارت­ها نشان می­دهد (بک، ۱۹۹۳). صادقی (۱۳۸۸) پایایی این مقیاس را با آلفای کرونباخ ۸۶/۰ به­دست آورد.

 

شما می توانید فایل این پرسشنامه را از کادر زیر دریافت نمایید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایل: word

 تعداد صفحات: ۲

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عقاید مرتبط با مواد

[

نظرات