پرسشنامه رایگان عقايد مرتبط با مواد

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه عقايد مرتبط با مواد

در زير فهرست بعضي از عقايد رايج در مورد مصرف دارو آمده است . لطفا هر جمله را بخوانيد و درجه بندي نماييد كه با هر جمله تا چه اندازه اي موافق يا مخالف مي باشيد .

گزینه ها :

كاملا مخالف – خيلي مخالف – كمي مخالف – خنثي – كمي موافق – خيلي موافق – كاملا موافق

 

1بدون مصرف مواد زندگي كسل كننده است.

2- مصرف مواد تنها راه بالا بردن خلاقيت و باروري من   مي باشد.

3- بدون مواد نميتوانم كار كنم.

4- اين تنها راه مقابله با درد در زندگيم مي باشد.

5- من براي توقف مصرف آماده نيستم.

6- هوس ها مرا وادار به مصرف ميكند.

7- حتي اگر مصرف را متوقف كنم زندگي ام بهتر نخواهد شد.

8- تنها راه مقابله با خشم مصرف است.

9- اگر ترك كنم زندگي كسل كننده خواهد شد

10- من لياقت ندارم با ترك بهبود پيدا كنم.

11من به اندازه كافي براي ترك توانايي ندارم

12- بدون مصرف نميتوانم اجتماعي باشم.

13- مصرف مواد براي من مشكل نيست.

14- هوس ها تا زماني كه مواد مصرف نكنم ، از بين نخواهند رفت.

15-علت مصرف مواد من كس ديگري بوده است مثلا همسر ، دوست ، اعضاي خانواده

16- اگر كسي در رابطه با داروها مشكلي دارد ، علت اصلي اش ارثي است.

17- من بدون مواد نميتوانم آرام باشم.

18- داشتن اين مشكل دارويي به معناي آن است كه اصولا آدم بدي هستم.

19- بدون مصرف مواد نميتوانم اضطرابم را كنترل كنم.

20- اگر مواد را مصرف نكنم نميتوانم زندگي خود را با نشاط كنم.

پرسشنامه­ ي باورهاي مرتبط با مواد DBQ)): اين پرسشنامه، يک مقياس خود­سنجي است که باورهاي مرتبط با مواد را مي­سنجد و داراي 20 ماده است که هر کدام در يک مقياس 1–7 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) درجه بندي شده است. 20 ماده­ي اين پرسشنامه، شامل عبارت­هايي درباره­ي پيامد­هاي مثبت و منفي مصرف مواد است. عبارت­هاي مثبت، شامل آن مواردي است که اثرات مواد بر افزايش خلق و نتايج مثبت مواد را نشان مي­دهد. عبارت­هاي منفي آن ماده­هايي است که به اثرات منفي مواد و اين­که اين اثرات قابل اغماض هست يا نه، اشاره دارد. در نهايت فرد درجه­ي موافقت يا مخالفت خود را با اين عبارت­ها نشان مي­دهد (بک، 1993). صادقي (1388) پايايي اين مقياس را با آلفاي کرونباخ 86/0 به­دست آورد.

 

شما می توانید فایل این پرسشنامه را از کادر زیر دریافت نمایید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایل: word

 تعداد صفحات: 2

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عقايد مرتبط با مواد

[

نظرات