پرسشنامه رایگان عقايد وسوسه انگيز ( CBQ)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه عقايد وسوسه انگيز ( CBQ)

لطفا جملات زير را بخوانيد و درجه بندي نماييد كه تا چه اندازه با هر كدام موافق يا مخالف هستيد. لازم به ذكر است كه منظور از هوس در اين پرسشنامه ميل و وسوسه براي مصرف مواد مي باشد.

گزینه ها:

کاملا مخالف – خیلی مخالف – کمی مخالف – بی نظر – کمی موافق – خیلی موافق – کاملا موافق

1- هوس يك واكنش جسماني است پس من نميتونم جلوي آن را بگيرم.

2- اگر هوس ها را متوقف نكنم بدترميشوند

3- هوس ميتواند آدم را تا حدديوانگي ببرد

4-هوسها مرا وادار به مصرف مواد ميكند

5-من هميشه براي مصرف مواد وسوسه هايي دارم.

6- من روي هوس خود هيچ كنترلي ندارم.

7- هنگامي كه هوس شروع ميشود ، هيچ كنترلي روي رفتار خود ندارم.

8- در باقيمانده عمرم هوسهايي مربوط به مصرف مواد را خواهم داشت.

9- من نميتوانم علايق جسماني مربوط به هوس مواد را كنترل كنم.

10- هوس مجازات من به خاطرمصرف مواد است.

11- اگرشماموادرا هرگز مصرف نكرده باشيد هيچ ايده اي در مورد اينكه كه هوس آن شبيه به چيست نداريد.

12- تصاوير يا افكاري كه من درحال هوس مواد دارم خارج از كنترل من است.

13- هوس مراچنان عصبي مي كند كه نميتوانم تحمل كنم.

14- من هرگزآماده نخواهم بود كه هوس مربوط به مواد را كنترل كنم.

15- از آنجا كه من در بقيه عمرم هوس خواهم داشت ، بايد همينطور پيش بروم و مواد مصرف كنم.

16- هنگامي كه من واقعا هوس ميكنم مواد را مصرف كنم ، نميتوانم عملي انجام دهم.

17- من يا هوس ميكنم مواد را مصرف كنم يا هوس نميكنم و بين اين دو حالت ديگري وجود ندارد.

18- اگر هوس شدت يابد مصرف مواد تنها راه مقابله با مواد است.

19- به هنگام هوس مواد ، مصرف الكل براي كنارآمدن با آن اشكال ندارد.

20هوس نيرومندتر ازقدرت اراده من است

شما می توانید فایل این پرسشنامه را از کادر زیر دریافت نمایید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایل: word

 تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عقايد وسوسه انگيز

 

نظرات