پرسشنامه رایگان سیاهه شادکامی فوردایس – اصفهان

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

سیاهه شادکامی فوردایس – اصفهان

باتوجه به خصوصیات افراد شادکام ، فوردایس مهارتهایی را برای افزایش شادکامی افراد بهنجار پیشنهاد کرده است این برنامه را اصول چهارده گانه شادمانی نامیده است وی برای هرکدام از اصول چهارده گانه سه سوال در نظر گرفت سه سوال نیز برای سنجش شادکامی کلی در سیاهه قرار داد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: Pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان سیاهه شادکامی فوردایس – اصفهان

 

نظرات

دیدگاه کاربران