پرسشنامه رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و مشکلی که باعث نوشتن چنین پژوهشی شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در این فصل عبارتند از: جنبه های کار عملی و اینکه از فارغ التحصیلان این رشته چه انتظاراتی می رود، یادگیری و نقشی که وسائل کمک آموزشی می توانند در آن ایفا کنند و اهمیت آموزش در رشته روانشناسی.

فصل دوم دارای دو بخش است که در بخش اول سعی شده تا جنبه های مختلف روانشناسی بالینی در شکل کلاسیک آن، فعایتهای بالینی که در حوزه های مختلف انجام می شود،‌ مراکز استخدامی عمده و … برای دانشجویان این رشته روشن شود و یک پیش زمینه اطلاعاتی در مورد رشته تحصیلیشان و انتظاراتی که از آنها توقع می رود،‌ در اختیار می گذارد. در بخش دوم فصل مذکور به معرفی وسائل کمک آموزشی که می تواند مورد استفاده بیشتری در این رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته می شود.

فصل سوم به معرفی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش یعنی روش زمینه یابی می پردازد و همچنین به معرفی آزمودنیها و چگونگی گزینش آنها و روش جمع آوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم یافته های تحقیق به صورت جدولهایی با ذکر مواردی از قبیل میانگین پاسخها برای هر سوال در پرسشنامه، فراوانی هر کدام از گزینه ها در هر سوال، درصد این فراوانیها نسبت به کل و همچنین درصد فراونی تجمعی ارائه شده است. در ذیل هر جدول یک توصیف نسبت به جدول بیان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصیفهای مندرج در فصل چهارم همچنین با توجه به سوالهای پژوهشی این پایان نامه تفسیر و توصیفهای بیشتری نسبت به هر سوال ارائه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس روانشناسی

 

نظرات

دیدگاه کاربران