پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

banner-questionnaire

پرسشنامه روحیه معلمان

Teacher morale questionnaire

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.

1= خیلی کم … 2= کم …3= متوسط  … 4= زیاد … 5= خیلی زیاد

 

نمونه سوالات:

  1. معلمان در محیط کار احساس امنیت می کنند.
  2. فضای مناسب و کافی برای انجام دادن وظایف وجود دارد.
  3. معلمان از سلامت جسمانی مناسبی برخوردارند.
  4. معلمان از وضعیت روانی مناسبی برخوردارند.
  5. در محیط کاری بین همکاران همدلی و یک رنگی وجود دارد.
  6. مدیر مدرسه با معلمان رفتار دوستانه و صمیمانه ای دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه روحیه معلمان

 

نظرات