پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

banner-questionnaire

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

THE Organizational Climate Description for Middle Schools(OCDQ-RM)

Hoy & Sabo‚ 1998

راهنمایی : جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.

نمونه سوالات:

1.     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند.

2.     معلمان به یکدیگر سور می دهند.

3.     کار زیادی بر دوش معلمان است.

4.     کارهای روزمره معلمان با شغل شان تداخل دارد.

5.     معلمان بیشتر از حد معمول برای دانش آموزان خود وقت می گذارند و زحمت می کشند.

6.     معلمان متعهداند به دانش آموزان خود کمک کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو سازمانی مدارس مقطع راهنمایی

 

نظرات