پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

banner-questionnaire

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه

THE Organizational Climate Description for Secondary Schools (OCDQ-RS)
Hoy et al.‚ 1991

نمونه سوالات:

1.     در این مدرسه اخلاق معلمان آزار دهنده است.

2.     معلمان به کمیته های تخصصی زیادی نیاز دارند.

3.     معلمان بعد از مدرسه زمانی را صرف دانش آموزانی می کنند که مشکلات شخصی دارند.

4.     معلمان به مدرسۀ خود می بالند. (افتخار می کنند که در این مدرسه کار می کنند)

5.     مدیر با سخت کوشی اش خود را سرمشق دیگران قرار می دهد.

6.     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه

 

نظرات