پرسشنامه رایگان جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

banner-questionnaire

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

THE Organizational Climate Description for Elementary Schools (OCDQ-RE)
Hoy et al‚ 1998
راهنمایی: جملات زیر درباره­ی مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.
در این مدرسه
1.     معلمان کار خود را با شور و شوق، نشاط و لذت انجام می دهند.
2.     صمیمی ترین دوست معلمان، دیگر معلمان مدرسه هستند.
3.     جلساتی که تشکیل می شود، بی فایده است.
4.     مدیر مدرسه از هر راهی برای کمک به معلمان استفاده می کند.
5.     قوانین مدرسه با مشت آهنین اعمال می شود.
6.     معلمان بعد از زنگ آخر، بلافاصله و بدون معطلی مدرسه را ترک می کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

نظرات