پرسشنامه رایگان بررسی میزان اضطراب بین کودکان خردسالی که دارای مادران خانه دار هستند و کودکان خردسالی که دارای مادران شاغل هستند

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی میزان اضطراب بین کودکان خردسالی که دارای مادران خانه دار هستند و کودکان خردسالی که دارای مادران شاغل هستند

شواهد نشان می دهد کودکان مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران خانه دار غالباً سازگاری شخصیتی و اجتماعی بهتری دارند و در مفهموم جنسیت عقاید معقولانه تری دارند و در مورد فعالیتهای زن و مرد عقاید قالبی کمتری دارند ( هرستون ، ۱۹۸۳ ) .

حالات عاطفی در کودکان با بزرگسالان تفاوت بسیاری دارد ، ارزیابی و شناخت بین عواطف کودکان و بزرگسالان می باشد . شناخت این تفاوت این امکان را می دهدکه بتوان به پرورش و توسعه عواطف مثبت در کودکان پرداخت و از == عواطف منفی و غرب با تربیت وآموزش جلوگیری به عمل آورد. (نجاتی ،۱۳۷۱)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی میزان اضطراب بین کودکان خردسالی که دارای مادران خانه دار هستند و کودکان خردسالی که دارای مادران شاغل هستند

 

نظرات