پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی بین والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اختلالات روانی بین والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی

سابقه و هدف: عقب ماندگی ذهنی در ۳-۲ درصد کل یک جامعه دیده می شود و مشکل بزرگی برای هر خانواده و جامعه ای به حساب می آید. خانواده هایی که از کودک عقب مانده شان در خانه مراقبت می کنند در محاصره مسایل متنوع در همه اشکال و اندازه ها قرار دارند. شناسایی مشکلات آنان وعوامل مرتبط با آن می تواند در حمایت و راهنمایی خانواده توسط سازمانهای حمایتی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه نیز با هدف تعیین مشکلات روانی- اجتماعی پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه مشکلات آنان انجام شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اختلالات روانی بین والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی

 

نظرات