پرسشنامه رایگان بررسی اختلالات روانی بین والدین كودكان عادی و عقب مانده ذهنی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اختلالات روانی بین والدین كودكان عادی و عقب مانده ذهنی

سابقه و هدف: عقب ماندگی ذهنی در 3-2 درصد کل يک جامعه ديده می شود و مشکل بزرگی برای هر خانواده و جامعه ای به حساب می آيد. خانواده هايی که از کودک عقب مانده شان در خانه مراقبت می کنند در محاصره مسايل متنوع در همه اشکال و اندازه ها قرار دارند. شناسايی مشکلات آنان وعوامل مرتبط با آن می تواند در حمايت و راهنمايی خانواده توسط سازمانهای حمايتی مورد استفاده قرار گيرد. اين مطالعه نيز با هدف تعيين مشکلات روانی- اجتماعی پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقايسه مشکلات آنان انجام شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اختلالات روانی بین والدین كودكان عادی و عقب مانده ذهنی

 

نظرات