پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه ی هوش هیجانی دردو گروه نابینا و بینا ( دختر و پسر ) سنین 12 تا 18 سال ناحیه 7 مشهد می باشد که به این منظور 15 دختر بینا ، 15 دختر نابینا، 15پسر بینا و 15 پسر نابینا مورد بررسی واقع شد.

ابزار اصلی اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی شوت می باشد که اعتبار آن 84% می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مقایسه میانگین ها می باشد که بر اساس آن تفاوت معنادار بین هوش هیجانی بینایان و نابینایان مشاهده شد، علاوه بر ان د رمولفه ی جنسیت نیز تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود داشت. نکته ی قابل توجه این که میزان هوش هیجانی در دختران بینا بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا

 

نظرات