پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب وجودی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

مقیاس اضطراب وجودی

مقیاس اضطراب وجودی
« لارنس گود » 32 ماده

هر یک از جمله های زیر را بخوانید ، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد ، پاسخ “صحیح ” به آن بدهید ، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید ، مطابقت نکرد به آن پاسخ “غلط” بدهید .

 

نمونه سوالات:
1- اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست .
2- در اکثر مواقع ، نسبت به آن چه در اطراف من اتفاق می افتد ، بی تفاوت می شوم .
3- زندگی را اغلب دست و پا گیر و مملو از مبارزه طلبی تصور می کنم .
4- اغلب احساس می کنم که کارهای من ارزش کمی دارند .
5- اغلب این احساس به من دست می دهد که من فقط زنده ام نه این که وافعا زندگی می کنم .
6- به طور کلی ، معتقدم که بحث کردن با دیگران بی فایده است ، زیرا واقعا نمی فهمند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامهمقیاس اضطراب وجودی

 

نظرات