پرسشنامه رایگان مقیاس ترس از صمیمیت

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس ترس از صمیمیت 35 ماده
The Factor of Intimacy Scale

Descutner‚ Carol & Thelen‚ Mark

تا چه حد قادر به ایجاد صمیمیت هستید .
دستورالعمل قسمت الف : فرض کنید با کسی رابطه نزدیک و رمانتیک برقرار کرده اید . به سوال های زیر طوری پاسخ دهید که گویی در آن موقعیت قرار گرفته اید . طبق مقیاس پنج درجه ای زیر به هر یک از سوال ها پاسخ دهید و مشخص کنید تا چه حد از آن ویژگی برخوردار هستید . توجه کنید که در هر جمله “. . . .” نشان دهنده فردی است که شما با او رابطه نزدیک و رمانتیک دارید ؟
5= کاملا این طور هستم      4= تا حد زیادی این طور هستم       3= در حد متوسط این طور هستم       2= کمی این طور هستم      1=اصلا این طور نیستم

 

نمونه سوالات:
1- نمی توانم راحت و اسوده چیزهایی را که در گذشته داشته ام و از آنها خجالت می کشم به “…….” بگویم .
2- نمی توانم راحت و آسوده چیزهایی را که مرا عمیقا آزرده کرده اند با “…….” در میان بگذارم .
3- در ابراز احساسات واقعی خود به “…….” راحت خواهم بود .
4- وقتی “…….” ناراحت باشد ، می ترسم از او دلجویی کنم .
5- می ترسم که احساسات درونی خودم را با “…….” در میان بگذارم .
6- به راحتی به “…….” خواهم گفت که چقدر برایم مهم است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس ترس از صمیمیت

 

نظرات