پرسشنامه رایگان مقیاس ترس از صمیمیت

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس ترس از صمیمیت ۳۵ ماده
The Factor of Intimacy Scale

Descutner‚ Carol & Thelen‚ Mark

تا چه حد قادر به ایجاد صمیمیت هستید .
دستورالعمل قسمت الف : فرض کنید با کسی رابطه نزدیک و رمانتیک برقرار کرده اید . به سوال های زیر طوری پاسخ دهید که گویی در آن موقعیت قرار گرفته اید . طبق مقیاس پنج درجه ای زیر به هر یک از سوال ها پاسخ دهید و مشخص کنید تا چه حد از آن ویژگی برخوردار هستید . توجه کنید که در هر جمله “. . . .” نشان دهنده فردی است که شما با او رابطه نزدیک و رمانتیک دارید ؟
۵= کاملا این طور هستم      ۴= تا حد زیادی این طور هستم       ۳= در حد متوسط این طور هستم       ۲= کمی این طور هستم      ۱=اصلا این طور نیستم

 

نمونه سوالات:
۱- نمی توانم راحت و اسوده چیزهایی را که در گذشته داشته ام و از آنها خجالت می کشم به “…….” بگویم .
۲- نمی توانم راحت و آسوده چیزهایی را که مرا عمیقا آزرده کرده اند با “…….” در میان بگذارم .
۳- در ابراز احساسات واقعی خود به “…….” راحت خواهم بود .
۴- وقتی “…….” ناراحت باشد ، می ترسم از او دلجویی کنم .
۵- می ترسم که احساسات درونی خودم را با “…….” در میان بگذارم .
۶- به راحتی به “…….” خواهم گفت که چقدر برایم مهم است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس ترس از صمیمیت

 

نظرات