پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی

معلولیت به­ صورت ناتوانی موقت یا دائمی، جزیی یا کلی، ثابت یا تغییرپذیر در هر جامعه­ای و در میان هر گروه و طبقه­ای بروز می­کند. از زمانی­که انسان خود را شناخته با نابهنجاری مادرزادی و نقص عضو یا قطع عضو ناشی از امراض مختلف و عوامل طبیعی روبه­رو بوده است (اسپاکمن، ۱۹۶۳). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی

 

نظرات