پرسشنامه رایگان دعا – آلیسون

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه دعا – آلیسون

پرسشنامه دعا

الف. عبارات زير تناوب دعا کردن را بيان مي کند، لطفاً در مقابل هر يک از عبارات، با در نظر گرفتن اينكه آن را هر چند وقت يک بار انجام مي دهيد، با علامت ضربدر مشخص سازيد .

مطمئن نيستم (نمي دانم) هرگز يک بار دوبار گاهي به طور منظم به طور مداوم

1- همراه با ديگران دعا مي کنم
2- همراه با اعضا خانواده ام دعا مي کنم
3- با پرستارم دعا مي کنم

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

 

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرسشنامه دعا – آلیسون

نظرات

دیدگاه کاربران