پرسشنامه رایگان دعا – آلیسون

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه دعا – آلیسون

پرسشنامه دعا

الف. عبارات زیر تناوب دعا کردن را بیان می کند، لطفاً در مقابل هر یک از عبارات، با در نظر گرفتن اینکه آن را هر چند وقت یک بار انجام می دهید، با علامت ضربدر مشخص سازید .

مطمئن نیستم (نمی دانم) هرگز یک بار دوبار گاهی به طور منظم به طور مداوم

۱- همراه با دیگران دعا می کنم
۲- همراه با اعضا خانواده ام دعا می کنم
۳- با پرستارم دعا می کنم

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

 

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرسشنامه دعا – آلیسون

نظرات

دیدگاه کاربران