پرسشنامه رایگان میزان باور های مذهبی

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه میزان باور های مذهبی

این پرسشنامه برای بررسی میزان اعتقاد مذهبی و باور های مذهبی طراحی شده است.

نمونه سوال های این پرسشنامه

1            من به یک قدرت برتر از همه (خدا ) اعتقاد دارم .

2          وقتی احساس نا امیدی می کنم ،گاهی اوقات از خود می پرسم آیا خدا مرا به حال خود رها کرده است.

3          معتقدم در همه امور خدا مرا راهنمایی می کند .

4          می دانم که خدا مرا دوست دارد.

5          گاهی اوقات ،می دانم که خدا به خاطر کارهای بدی که انجام داده ام ،مجازات می کند.

6          بهترین جواب ها به همه چیز نزد خداست.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان باور های مذهبی

 

نظرات