پرسشنامه رایگان تصویر تن فیشر

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان تصویر تن فیشر

انجام رفتارهای تغییر بدنی همچون جراحی های زیبایی و رژیم های غذای و در مجموع رفتارهایی که به تغییر ظاهر افراد منجر میشوند، پدیده ای فراگیر و رو به گسترش است. عوامل روانشناختی مختلفی می توانددر انجام رفتارهای تغییر بدنی موثر باشد. از جمله، هدف غایی این رفتارها را میتوان کمک به ایجاد حس بهتر و رضایت بیش تر از خود، خلاصه نمود.چنان چه از تحقیقات گذشته بر می آید، تصویر بدنی و خودپ نداره دو پیش بینی کننده مهم در تصمیمات افراد برای انجام جراحی های زیبایی و رژیم های غذایی می باشد. ساختار انگیزشی ، به مفهوم سبک هدف جویی یا طریقه انتخاب و تعقیب کردن اهداف، میتواند در احساس شادمانی و رضایت افراد از خود نقش داشته باشد و به این دلیل تصمیم افراد را برای انجام رفتارهای تغییر بدنی تحت تاثیر قراردهد. باوجود این تاکنون در این زمینه مطالعه ای انجام نشده بود. هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی ارتباط بین ساختار انگیزشی خوپنداره و تصویر بدنی در دو گروه (الف) افرادی که به رفتارهای تغییر بدنی می پردازند.و (ب) کسانی که تاکنون چنین رفتاری انجام نداده اند .به علاوه به بررسی میزان پیش بینی کنندگی ساختار انگیزشی برای متغیرهای تصویر بدنی و خود پنداره نیز پرداخته شد .شرکت کنندگان (تعداد کل ۱۲۰،در دو گروه ۶۰ نفره آزمایش و گواه ، ۷۰% زن) به سه پرسشنامه علایق  و دل مشغولی های شخصی ، خودپنداره ی راجرز وتصویر بدنی فیشر پاسخ دادند. داده های حاصل از تحلیل عاملی میاس دل مشغولی های شخصی ، دو عامل اصلی را بدست داد که به ترتیب مشخص کننده ساختار انگیزشی انطباغی و غیر انطباقی بودند. نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان دادند که پس از کنترل متغیر های جمعیت شناختی، با افزایش ساختار انگیزشی انطباقی تصویر بدنی و خودپنداره مثبت افزایش یافتند. نتایج کوواریانس ، در حالی که اثر متغی های جمعیت شناختی کنترل شده بود، نشان داد که گروه درگیر با انجام تغییرات بدنی از لحاظ تصویر بدنی، خودپنداره و ساختار انگیزشی وضعیت پایین تری از گروه کنترل داشتند. ای یافته ها اهمیت ساختار انگیزشی، خود پنداره و تصویر بدنی را در انجام رفتارهای تغییر بدنی، تایید می کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصویر تن فیشر

 

نظرات

دیدگاه کاربران

 • با سلام
  پرسشنامه ساختار انگیزشی را نیاز دارم اگر لطف کنید راهنمایی نمایید؟

  • با سلام
   برای دریافت پرسشنامه استاندارد و یا پرسشنامه مورد نظر به سایت مادسیج مراجعه کنید.
   موفق باشید.