پرسشنامه رایگان مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

 مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

The Way Worry Scale

Freeston‚ Mark
هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند .
5= کاملا این طور هستم      4= خیلی این طور هستم      3= تا حدی این طور هستم      2= کمی این طور هستم      1= اصلا این طور نیستم

 

نمونه سوالات:
1- وقتی نگران می شوم ، احساس می کنم تنها کسی هستم که مشکل دارد.
2- نگرانی درباره چیزهایی که از اهمیت اندکی برخوردارند ، به من کمک می کند تا حواسم از موضوعات عاطفی تری که نمی خواهم به آنها فکر کنم ، پرت شود .
3- اگر نگران شوم ، وضعیت بهتری خواهم داشت .
4- به این دلیل نگران می شوم که به نگرانی عادت کرده ام .
5- به این علت نگران می شوم که همیشه انتظار وقوع بدترین حالت را دارم .
6- به این علت نگران می شوم که اگر نگران نشوم و بدترین حالت اتفاق بیفتد ، احساس گناه خواهم کرد .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی

 

نظرات