پرسشنامه رایگان مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

 مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی ۴۷ ماده

The Way Worry Scale

Freeston‚ Mark
هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند .
۵= کاملا این طور هستم      ۴= خیلی این طور هستم      ۳= تا حدی این طور هستم      ۲= کمی این طور هستم      ۱= اصلا این طور نیستم

 

نمونه سوالات:
۱- وقتی نگران می شوم ، احساس می کنم تنها کسی هستم که مشکل دارد.
۲- نگرانی درباره چیزهایی که از اهمیت اندکی برخوردارند ، به من کمک می کند تا حواسم از موضوعات عاطفی تری که نمی خواهم به آنها فکر کنم ، پرت شود .
۳- اگر نگران شوم ، وضعیت بهتری خواهم داشت .
۴- به این دلیل نگران می شوم که به نگرانی عادت کرده ام .
۵- به این علت نگران می شوم که همیشه انتظار وقوع بدترین حالت را دارم .
۶- به این علت نگران می شوم که اگر نگران نشوم و بدترین حالت اتفاق بیفتد ، احساس گناه خواهم کرد .

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی

 

نظرات