پرسشنامه رایگان بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

یکی از انواع نوروزهای بحرانی که به علت کثرت وقوع جنگهای مختلف در دنیا به وقوع می پیوندند،‌ واکنشهای نوروتیکی (Neurotic Reaction) است که در میدان نبرد بروز کرده و فشارهایی را بر فرد وارد می کند که تحت عنون استرس جنگ (War Stress) نامیده می شود و باعث ایجاد آسیب های روانی زیادی از جمله استرس پس از سانحه (Post traumatic stress disorder) می گردد.

کاپلان سادوک (Kaplan Sadock, 1988) معتقدند که برخی از افراد که علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را نشان می دهند، ممکن است علائم اختلالات دیگر نظیر اختلالات روانی با منشاء عضوی و یا اختلال عاطفی عمده را هم داشته باشند.

همچنین ساوت ویک و یهودا (Southwick Yehuda, 1991) معتقدند که بسیاری از سربازان جنگ که دچار اختلال استرس پس از سانحه مربوز به جنگ هستند، احساس افسردگی با علائم مربوط به افسردگی دارند.

از آنجائیکه افسردگی یک بیماری شایع و مهم در این بیماران بوده و شدت آن در گروههای سنی مختلف، متفاوت می باشد،‌ بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده، نشان داده شود بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن ارتباط معنی داری وجود دارد که شدت این افسردگی به وسیله تست یک (Beck) سنجیده شده است. بدین منظور ضرایب همبستگی بین گروههای سنی و افسردگی و همچنین نمودارهایی که شدت افسردگی را در گروههای سنی نشان می دهند در فصل چهارم ارائه گردیده است که نتایج حاصل از آن بیانگر این است که در برخی از گروههای سنی (۲۵ – ۲۰ سال و ۵۰ – ۴۰ سال) شدت افسردگی در این بیماران بیشتر است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ارتباط بین شدت افسردگی در اختلال استرس پس از سانحه با سن

 

نظرات