پرسشنامه رایگان بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوج های جوان

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوج های جوان

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ازدواج در شهرستان بشرویه می باشد.این تحقیق را بر اساس اینکه در این شهرستان بنابر آمارگیری که به عمل آمده است،ازدواج آسانتر و طلاق کمتر بوده است،انجام گرفته است.بنابراین ما بدین منظور۶۰ نفر از آقایان و خانمهای سطح شهر بشرویه را که بین۱۸ تا۳۰ سال بودند به طور تصادفی انتخاب  کردیم که همه این ۶۰نفر مورد بررسی قرار گرفقتند. در این پژوهش یک سوال اصلی وجود دارد که معیارهای انتخاب همسر را مشخص می کند.پس آزمودنیها بر اساس پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر قبل از ازدواج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان با استفاده از شاخص های آمار توصیفی به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوج های جوان

 

نظرات