پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه‏ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی بر کاهش اضطراب زنان

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه‏ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی بر کاهش اضطراب زنان

اضطراب یکی از شایع ترین بیماری های روانشناختی است که به دلیل همراه بودن با ترس، تگرانی و تردید، اثرات منفی بر کیفیت زندگی می گذارد. بنابراین بررسی روش های درمانی این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از درمان های طب سنتی در کنار درمان های روان شناختی می تواند به کاهش اضطراب کمک کند. از سوی دیگر گرایش به درمان های سنتی مورد توجه نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان، از جمله سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی (سکنجبین) در کاهش علائم اضطراب زنان می باشد. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر جهت آزمودنی ها استفاده شد. از میان 67 نفر زن داوطلب که هب درمانگاه های طب ثامن، حسین بن علی(ع) و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند، 24 نفر که معیارهای مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمایشی اول 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی اجرا شد و برای دومین گروه آزمایشی علاوه بر 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی بطور همزمان طب سنتی (مصرف سکنجبین) برای مدت 40 روز تجویز شد. یافته ها نشان دادند که گرئوه درمانی معنوی- مذهبی و گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی بطور معناداری در کاهش علائم اضطراب موثر است . همچنین معلوم شد گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی در مقالسیه با گروه درمانی معنوی- مذهبی اثر بخشی بیشتری داشته است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی مقایسه‏ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی بر کاهش اضطراب زنان

 

نظرات