پرسشنامه رایگان مقایسه کارایی راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی در کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه کارایی راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی در کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی

پژوهش حاضر به مقایسه مقایسه کارآیی راهبردهای روانی- تربیتی با دار ودرمانی در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی ( ADHD ) پرداخته است. این پژوهش که برای نخستین بار در ایران انجام شده به دنبال کشف کارآمد ترین شیوه درمانی در مورد شایع تری اختلال دوران کودکی یعنی اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی یا ADHD بوده است. در این مطالعه نمونه تصادفی به تعداد ۶۰ آزمودنی ( ۳۰ نفر آزمودنی دختر و ۳۰ نفر آزمودنی پسر) در سنین ۷ تا ۱۲ سال در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفته است: گروه اول، گروهی است که راهبردهای روانی- تربیتی بر روی آنها اعمال شده است. این راهبردها سه نوع مداخله را در بر می گیرد: ۱) مداخلات شناختی- رفتاری در کودک، ۲) مداخلات روانی- تربیتی در مدرسه، ۳) مداخلات روانی- تربیتی در خانواده. مداخلات شناختی- رفتاری با کودک شامل آموزش خودآموزی، خود تقویت دهی، و رفتار درمانی شناختی می شوند. مداخلات روانی- تربیتی در مدرسه آن دسته از آموزش های را در بر می گیرد که معلم می تواند در جریان عادی آموزش با کودکان ADHD به کار گیرد. مداخلات روانی- تربیتی در خانواده عمدتا بر تصحیح رفتارهای نادرست و توسعه رفتارهای مطلوب کودک با کمک والدین تاکید داشته است. گروه دوم، گروهی است که مورد دارو درمانی واقع شده است. دارویی که این گروه دریافت نموده داروی محرک سلسله اعصاب مرکزی، متیل فنیدیت یا ریتالین بوده است. گروه سوم، گروه کنترل است که هیچ گونه درمانی دریافت نموده. ابزار اصلی سنجش در این پژوهش آزمون تجدید نظر شده کانرز ( ۱۹۹۰) بوده است که برای حصول اطمینان از تشخیص درست از آزمون CIS-4 نیز کمک گرفته شده است. آزمون کانرز در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، بر روی معلمان و والدین کودکان ADHD اجرا شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های مختلف از جمله با روش تحلیل واریانس و کواریانس با اندازه ای تکراری و نیز با روش های همبستگی انجام یافته است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داده که بین راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی تفاوت معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر راهبردهای روانی- تربیتی در مقایسه با دارو درمانی در بهبود بخشی کودکان ADHD به طور معنی داری کارآمد تر است. همچنین راهبردهای روانی- تربیتی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کارآمد تر است. دارو درمانی نیز در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کارآمد تر است. دیگر یافته های این پژوهش این است که مشکلات خانوادگی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی با اختلال بیش فعالی همبستگی معنی داری دارد. ترتیب تولد با ابتلا به ADHD همبستگی معنی داری دارد. فرزندان آخر، تک فرزندان و فرزندان اول خانواده بیشتر از بقیه فرزندان در خطر ابتلا به ADHD قرار دارند. همچنین مشکلات یادگیری، مشکلات رفتاری و اضطراب با پرتحرکی همبستگی معنی داری نشان داده است. مشکلات روانی- تنی با پرتحرکی رابطه معنی داری نشان نداد. یافته های این پژوهش در درمان و مداخلات درمانی مربوط به ADHD می تواند موثر واقع شده و در اقدامات بهبود بخشی این کودکان، که ۳ تا ۵ درصد جمعیت کودکان مدرسه رو را تشکیل می دهند، کاربرد موثری داشته باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه کارایی راهبردهای روانی- تربیتی با دارو درمانی در کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی

 

نظرات

دیدگاه کاربران

  • مسعود رحمتی /

    سلام. خسته نباشید. روزتون بخیر
    من برای پایان نامم از پرسشنامه ” مقیاس عصب – روانشناختی کودک و نوجوان کانرز ” استفاده کردم. گفتم اگه احیانا نحوه نمره گذازی به این پرسشنامه رو دارید برام بفرستید.
    ممنون