پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) – Parent Version

Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)

1.     کودک من درباره همه چیز نگران است.

2.     کودک من از تاریکی می ترسد.

3.     هر موقع کودک من مشکلی دارد احساس عجیبی در دلش پیدا می کند.

4.     کودک من احساس ترس می کند.

5.     کودک من از تنها ماندن در خانه احساس ترس می کند.

6.     کودک من از امتحان دادن می ترسد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین

 

نظرات

دیدگاه کاربران