پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

موسوی، مرادی، فرزاد، مهدوی و اسپنس 2007

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)
Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)

نمونه سوالات:

1.     من در مورد همه چیز نگرانم.

2.     از تاریکی می ترسم.

3.     وقتی مشکلی دارم در دلم احساس عجیبی پیدا می شود.

4.     من می ترسم.

5.     از تنها بودن در خانه می ترسم.

6.     زمانی که باید امتحان بدهم می ترسم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

 

نظرات

دیدگاه کاربران