پرسشنامه رایگان مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

Test Anxiety Questionnaire. By Sarason‚F.j.
این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید. از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، پاسخ صحیح به سوالات، پاسخی است که از نظر شما صحیح است. شما به 25 سوال [عبارت] پاسخ خواهید داد. در مقابل هر سوال دو مربع کوچک در نظر گرفته شده است. با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از مربع ها پاسخی که وضع شما را بهتر نشان می دهد، مشخص کنید. در پاسخ به سوالات به نکات زیر توجه کنید.
1-     زمان پاسخگویی به سؤالات محدود نیست، اما به سرعت پاسخ دهید و اولین پاسخی را که به نظرتان می رسد، انتخاب کنید و برای هر سوال وقت زیادی صرف نکنید.
2-     هیچ کدام از سوالات را از قلم نیندازید و برای هریک از سؤوالات یکی از دو پاسخ را انتخاب کنید.
3-     پاسخ واقعی و صادقانه به سؤالات به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید. مشخصات خود را در محل تعیین شده بنویسید و پاسخ به سؤالات را شروع کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

نظرات