پرسشنامه رایگان مقیاس پیش بینی بازگشت RPS

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

مقیاس پیش بینی بازگشت RPS

همانگونه که میدانید موقعیتهای زیادی وجود دارد که می توانند نیل به مصرف مواد را برانگیزند این پرسشنامه دارای دو قسمت است : قسمت اول نیرومندی میل شما در یک موقعیت خاص و قسمت دوم احتمال مصرف شما را در آن موقعیت می سنجد.

دارای 45 سوال

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس پیش بینی بازگشت RPS

نظرات