پرسشنامه رایگان بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

پرسشنامه بررسی سبک رهبری

پرسشنامه بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

پرسشنامه ای پژوهشی طراحی شده برای بررسی سبک رهبری در محیط های آموزشی.

از آنجايي که سبک رهبري که توسط مديران در سازمان ها اعمال مي شود يکي از عوامل موثر بر خلاقيت، انگيزش، افزايش رضايت شغلي و کارآيي و بهره وري سازمان است؛ لذا شناسايي و بررسي سبک هاي مختلف رهبري و موارد کاربرد آن ضروري و شناخت آنها حائز اهميت است، به اين منظور می توانید از پرسشنامه ذیل استفاده کنید.

دارای  45 سوال

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سبک رهبری

نظرات