پرسشنامه رایگان بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

پرسشنامه بررسی سبک رهبری

پرسشنامه بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

پرسشنامه ای پژوهشی طراحی شده برای بررسی سبک رهبری در محیط های آموزشی.

از آنجایی که سبک رهبری که توسط مدیران در سازمان ها اعمال می شود یکی از عوامل موثر بر خلاقیت، انگیزش، افزایش رضایت شغلی و کارآیی و بهره وری سازمان است؛ لذا شناسایی و بررسی سبک های مختلف رهبری و موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آنها حائز اهمیت است، به این منظور می توانید از پرسشنامه ذیل استفاده کنید.

دارای  ۴۵ سوال

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سبک رهبری

نظرات