پرسشنامه رایگان مقیاس عزت نفس روزنبرگ

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ ” موافق” و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ “مخالف” بدهید .

نمونه سوالات:

1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم .
 2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم .
 3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم
 4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس عزت نفس روزنبرگ

 

نظرات