پرسشنامه رایگان رغبت میشل گوکلن

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

 

banner-questionnaire

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

 

در هر سطر این پرسش نامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود . فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید . در انتخاب فعالیت ها ، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید . اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت ، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست . زیاد فکر نکنید ، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد ، انتخاب کنید .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

 

نظرات