پرسشنامه رایگان بررسی ميزان سطح سلامت روان و شادكامی در افراد ديابتی و غيرديابتی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ميزان سطح سلامت روان و شادكامی در افراد ديابتی و غيرديابتی

امروزه ميليونها نفر از بيماري ديابت رنج مي برندو اين در حالي است كه بررسي ها نشان داده اند. سن ابتلا به اين بيماري روز به روز در حال كاهش است. پزشكان معتقدند بهتر است تمام افراد جامعه درباره اين بيماري اطلاعات لازم را داشته باشند، زيرا افزايش سطح آگاهي  مردم ، موجب پيشگيري از اين بيماري و همچنين شناخت به موقع افراد بيمار مي شود.

امروزه ديابت يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني ، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتيجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران به وي‍‍ژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه برآنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از اين رو در اين تحقيق سعي شده است به بررسي ميزان سطح سلامت روان و شادكامي در افراد ديابتي در مقايسه با افراد عادي پرداخته شود. جامعه آماري پژوهش حاضر را بيماران ديابتي نوع دو و افراد غير ديابتي در محدوده سني 20 سال به بالا تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري به نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 60 نفر است(52%) . به منظور بررسي فرضيه ها از دو پرسشنامهGHQ

و پرسشنامه شادكامي آكسفورد استفاده شده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ميزان سطح سلامت روان و شادكامی در افراد ديابتی و غيرديابتی

 

نظرات