پرسشنامه رایگان رابطه بین ساختار انگیزشی، قدرت رهبری و رضایت شغلی در مدیران

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بین ساختار انگیزشی، قدرت رهبری و رضایت شغلی در مدیران

رهبری در سازمان یک فرایند کلیدی است و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان به سرپرستی آن بستگی دارد. بنابراین، اگر چه قدرت و نفوذ رهبری پیش بینی کننده قدرت و نیل به اهداف سازمان است از طرف دیگر رضایت وچگونگی احساس یک رهبر نسبت به شغلش نیز ممکن است عامل تعیین کننده قدرت و ایجاد انگیزش در کارکنان باشد. در همین راستا، ساختار انگیزشی در موفیت افراد در هدف جویی هایشان و رضایت آنها از زندگی از اهمیت شایانی برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین ساختار انگیزشی ،‌قدرت رهبری(ملاحظه و ابتکار تشکیلاتی) و رضایت شغلی پرداخته است. هشتاد مدیر مرد از موسسات دولتی (تعداد=۴۰،‌میانگین سن= ۴۳/۱۳) و خصوصی (تعداد=۴۰،میانگین سن=۴۱/۵۰) شهر مشهد پرسشنامه ی دغدغه های شخصی ( مقیاس ساختار انگیزشی) ،‌عقایدرهبری،و رضایت شغلی به نتایج معناداری ختم نشد. این  احتمال می رود که عدم مشاهده ی روابط معنی دار بین ساختار انگیزشی و ابعاد رهبری با رضایت شغلی در مدیران مورد بررسی نشان دهنده نقش عوامل دیگری مانند وضعیت معیشتی ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنیت شغلی، میزان آزادی عمل مدیران، سیاست های کاری واقتصادی شرکت و در بعد وسیع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبری و رضایت شغلی آنان باشد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بین ساختار انگیزشی، قدرت رهبری و رضایت شغلی در مدیران

 

نظرات