پرسشنامه رایگان رابطه بين ساختار انگيزشي، قدرت رهبري و رضايت شغلي در مديران

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه بين ساختار انگيزشي، قدرت رهبري و رضايت شغلي در مديران

رهبري در سازمان يك فرايند كليدي است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان به سرپرستي آن بستگي دارد. بنابراين، اگر چه قدرت و نفوذ رهبري پيش بيني كننده قدرت و نيل به اهداف سازمان است از طرف ديگر رضايت وچگونگي احساس يك رهبر نسبت به شغلش نيز ممكن است عامل تعيين كننده قدرت و ايجاد انگيزش در كاركنان باشد. در همين راستا، ساختار انگيزشي در موفيت افراد در هدف جويي هايشان و رضايت آنها از زندگي از اهميت شاياني برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ،‌قدرت رهبري(ملاحظه و ابتكار تشكيلاتي) و رضايت شغلي پرداخته است. هشتاد مدير مرد از موسسات دولتي (تعداد=40،‌ميانگين سن= 43/13) و خصوصي (تعداد=40،ميانگين سن=41/50) شهر مشهد پرسشنامه ي دغدغه هاي شخصي ( مقياس ساختار انگيزشي) ،‌عقايدرهبري،و رضايت شغلي به نتايج معناداري ختم نشد. اين  احتمال مي رود كه عدم مشاهده ي روابط معني دار بين ساختار انگيزشي و ابعاد رهبري با رضايت شغلي در مديران مورد بررسي نشان دهنده نقش عوامل ديگري مانند وضعيت معيشتي ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنيت شغلي، ميزان آزادي عمل مديران، سياست هاي كاري واقتصادي شركت و در بعد وسيع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبري و رضايت شغلي آنان باشد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 16

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه بين ساختار انگيزشي، قدرت رهبري و رضايت شغلي در مديران

 

نظرات