پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی – مدرسه

banner-questionnaire

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

Organizational Innovation Scale in school
عباراتی در مورد مدرسه ارائه شده است . با توجه به مقیاس زیر ، نظر خود را درپاسخنامه مشخص فرمایید.
1= کاملا مخالفم … 2= مخالفم …3= نظری ندارم  … 4= موافقم … 5= کاملا موافقم
نمونه سوالات:
1.     به نظر من نظرات جدید معلمان باید کاملا بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد.
2.     رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه کاملا ضروری است.
3.     معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند.
4.     در این مدرسه هیچ کس به خاطر عدم موفقیت در کاری جدید، مجازات نخواهد شد.
5.     همواره کوشش می کنم زمینه برقراری ارتباط و تبادل نظر بین کارکنان، اولیاء و دانش آموزان را فراهم کنم.
6.     به نظر من،در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

نظرات