پرسشنامه رایگان بررسی روانشناختی عوامل خانوادگی موثر در اختلال هویت جنسی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی روانشناختی عوامل خانوادگی موثر در اختلال هویت جنسی

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل خانوادگی موثر بر اختلال هویت جنسی جوانان و مشکلات اجتماعی و روانشناختی آنها در مشهد میباشد، روش تحقیق مطالعه ی موردی و از طریق طرح پرسشنامه می باشد.

روش: جامعه ی آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی است که عمل تغییر جنسیت را پشت سرگذاشته اند و نامشان در سازمان بهزیستی مشهد ثبت شده است. نمونه گیری از روش گلوله برفی صورت گرفت.

یافته ها: با توجه به ارتباط نظریات با موضوع تحقیق ، ۵ فرضیه تدوین شد که در پایان تحقیق ۴ فرضیه را رد و تنها یکی از فرضیه ها اثبات شد و یافته ها نشان می دهد که در صورت تمایل والدین به داشتن فرزندی با جنس مخالف، احتمال بروز اختلال هویت جنسی و تمایل فرد برای رسیدن به جنسیت دلخواه والدین وجود خواهد داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی روانشناختی عوامل خانوادگی موثر در اختلال هویت جنسی

 

نظرات