پرسشنامه رایگان مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

هدف از این پژوهش این بوده است که، میزان تنیدگی را در زنان نابارور بسنجیم و مقایسه ای بین زنان بارور و نابارور انجام دهیم ، تا متوجه شویم که مهمترین استرسورها در بین زنان نابارور و بارور کدامند یا تفاوتی در این مورد بین دو گروه دیده می شود یا خیر و از چه راهبردهایی برای مقابله با استرس در دو گروه استفاده می شود.آیا با هم متفاوت هستند یا خیر و چه بیماریهایی در بین دو گروه شایع تر است و چه تفاوتی می تواند در بین زنان بارور و نابارور باشد.برای این پژوهش ۷۰ آزمودنی بطور تصادفی انتخاب شد و سئوالاتی در مورد  استرسورهای مهم زندگی و راهبردهای  مقابله ای و تعدادی بیماری به آزمودنی ها که شامل ۳۵ نفر بارور و ۳۵ نفر را زنان نابارور تشکیل می دادند ارائه شدو نتایج به وسیله آمار توصیفی و استنباطی محاسبه شده است که بر اساس این پژوهش متوجه می شویم که استرسورها در دو گروه متفاوت است ولی در هر دو گروه از راهبردهای مقابله مشابه استفاده شده است،در صورتی که نابارورها نسبت به بارورها از استرس بیشتری برخوردار نبودند.شاید بتوان دلیل آن را اینطور ذکر کرد که زنان بارور که در حال بارداری بسر می برند خود دارای نوعی استرس بودند ولی متفاوت از نوع استرس افراد نابارور.بطور مثال در زنان نابارور انتظار کشیدن از بالاترین استرس برخوردار بوده است. ولی در زنان بارورها برخورد با کسانیکه غیر قابل تحملند از بالاترین استرس برخوردار بوده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله ای در زنان بارور و نابارور

 

نظرات