پرسشنامه رایگان بررسی اندازه ساختار مغز افراد آلکسی تایمیا

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اندازه ساختار مغز افراد آلکسی تایمیا

هآلکسی تایمیا صفت شخصیتی است، که با نظر به ویژگی های خاص خود در رابطه با تجربه استرس و شیوه مقابله با آن مورد توجه قرار گرفته است. آلکسی تایمیا به معنای فقدان یا بروز مشکلاتی در شناسایی، توصیف و درگیر شدن با احساسات فردی است که اغلب به نفهمیدن احساسات دیگران منجر می شود (پاویو و مک کیلوچ، 2004؛ به نقل علیزاده فرد، 1391). چنین افرادی به سختی می توانند هیجانات واقعی و اصیل را از حس ها یا برانگیختگی های بدنی خود تمیز دهند؛ مثلا به جای هیجان ترس به توضیح برانگیختگی های ترس مثل سرد شدن بدن یا خشک شدن دهان می پردازند ( ویلیامز و وود، 2010 ؛ به نقل علیزاده فرد، 1391). دیگران حتی کسانی که دوستشان دارند، اغلب آنان را سرد و بی روح می دانند. چنین افرادی به نسبت میزان اختلالی که دارند، فاقد توانایی تجربه رویا یا فانتزی و خیال پردازی هستند. در عوض آنان در شیوه تفکرشان به شدت بر منطق و دلایل و شواهد حقیقی تکیه می کنند. آنها حتی در رویاهای خود نیز بسیار منطقی و واقع گرا هستند. تجارب بالینی ثابت می کنند که آنان ساختار رویا را بیش از اتفاقات آن به یاد می آورند. ممکن است که این افراد حالات هیجانی متفاوتی را نشان دهند؛ مثلا گاهی به شدت بی قرار بوده و خود را ملامت می کنند و یا به صورت انفجاری گریه کرده و خشمگین می شوند (مک لارن، 2006؛ به نقل علیزاده فرد، 1391). توجه به این نکته لازم است که حتی در چنین شرایطی اگر از احساسات شان سوال شود قادر به توصیف نبوده و در بیان آن گیج می شوند ( ویلیامز و وود، 2010؛ به نقل علیزاده فرد، 1391). هسته اصلی اختلال در ناتوانی تمایز قائل شدن بین احساسات و محدودیت شدید در بیان و توصیف آنها است. این حالت گسیختگی عاطفی از خود و عدم ارتباط عاطفی با دیگران سبب می شود که چنین افرادی نه تنها روابط بین فردی معیوبی داشته باشند بلکه رضایت از زندگی در آنها کاهش یابد ( مک لارن، 2006؛ به نقل علیزاده فرد، 1391 ).

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اندازه ساختار مغز افراد آلکسی تایمیا

 

نظرات