پرسشنامه رایگان نگرش به تغییر سازمانی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی نگرش به تغییر سازمانی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

نظرات