پرسشنامه رایگان مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی

این پرسشنامه شامل ۷۷ سوال بوده و با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی

نظرات