پرسشنامه رایگان کاربرد الگوی سایبرنتیک در دانشگاه

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کاربرد الگوی سایبرنتیک در دانشگاه

این پرسشنامه بر اساس نظریه بیرن بائوم تدوین شده است. بیرن بائوم تصریح نموده که الگوی سایبرنتیک از سازه های اصلی تشکیل شده است و این تحقیق به بررسی هفته سازه اصلی آن می پردازد. سازه ها، ویژگی های اصلی آنها و گویه های مربوط به هر یک در پرسشنامه آمده است. این پرسشنامه با هدف بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاهها طراحی شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کاربرد الگوی سایبرنتیک در دانشگاه

نظرات