مقیاس گرایش جنسیتی

banner-questionnaire

مقیاس گرایش جنسیتی

دور یکی از حروف A و B ، برحسب این که کدام یک با شیوه تفکر شما بهتر تطبیق می کند ، دایره بکشید .

 

     ۱٫    بسیاری از مردم پیش فالگیر می روند ، زیرا ، آنچه آنها پیش بینی می کنند معمولاً اتفاق می افتد.

A بلی

B خیر

     ۲٫       در برخی موقعیتها سرخ می شوم .

A بلی

B خیر

     ۳٫       اتاقی را دوست دارم که با گل تزیین شده است .

A بلی

B خیر

     ۴٫       دوست دارم موهایم کوتاه باشد .

A بلی

B خیر

     ۵٫    بسیاری از مردان ، وقتی خودشان در اتومبیل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگی کند.

A بلی

B خیر

     ۶٫       به طور مرتب یک مجله فکاهی می خرم

A بلی

B خیر

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

 

نظرات