مقیاس گرایش جنسیتی

banner-questionnaire

مقیاس گرایش جنسیتی

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .

 

     1.    بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.

A بلي

B خير

     2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .

A بلي

B خير

     3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است .

A بلي

B خير

     4.       دوست دارم موهايم كوتاه باشد .

A بلي

B خير

     5.    بسياري از مردان ، وقتي خودشان در اتومبيل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگي كند.

A بلي

B خير

     6.       به طور مرتب يك مجله فكاهي مي خرم

A بلي

B خير

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

 

نظرات