مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

banner-questionnaire

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان
The Specific Interpersonal Trust Scale: Men
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ ۲۱ ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام “…….” مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
۹= کاملا موافق ۸= موافق ۷= تقریبا موافق ۶= اندکی موافق ۵= نه مخالف و نه موافق ۴= اندکی مخالف ۳= تقریبا مخالف ۲= مخالف ۱= کاملا مخالف
۱- اگر “…….” از من تعریف کند ، از او می پرسم آیا واقعا جدی می گوید .
۲- اگر تصمیم بگیریم که در جایی با هم ناهار بخوریم، مطمئن خواهم بود که “…….” می آید .
۳- اگر “…….” به من اطمینان بدهد که جایی را می شناسد ، با او برای کوهنوردی به آنجا می روم ، هر چند خودم آن جا را نشناسم .
۴- از “…….” چیزی نمی خرم ، چون قیمتی را که می گوید قبول ندارم .
۵- معتقدم که “…….” منصفانه (جوانمردانه) بازی می کند .
۶- اگر نتوانم خودم به پست بروم ، می توانم به “…….” اعتماد کنم که نامه ممهمی را برایم پست کند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان 

 

نظرات