پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)

پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های ۱ تا ۵ درجه بندی کنید .

۱= بسیار بی اهمیت ، ۲= بی اهمیت ، ۳= بی تفاوت ، ۴= مهم و ۵= بسیار مهم

موقعیت الف

 (هنگام ازدواج)

موقعیت ب

 (اکنون)

۱

۲

۳

۴

۵

۱)     سن

۱

۲

۳

۴

۵

۲)     شغل

۳)     جذابیت ظاهری

۴)     درآمد

۵)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)

۶)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

 

نظرات