پرسشنامه رایگان بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران کرونری

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران کرونری

یکی از عوارض شایع و گسترده ای که بدنبال مسائل و مشکلات جامعه صنعتی کنونی پدیدار گشته و حیات فردی و اجتماعی جامعه انسانی را بطور جدی تهدید می کند،‌ مسئله بیماریهای رواتن تنی (Psychosomatic) می باشد. در این میان بیماریهای قلبی – عروقی (Cardio – Vascular) بالاخص بیماریهای کرونر قلب (Coronary Heart Disease) از مهمترین انواع بیماریهای روان تنی (Psychosomatic) بشمار می روند. این بیماریها در ارتباط مستقیم با هیجانات، عواطف و الگوی شخصیتی (Personality Pattern) فرد می باشد. یکی از عوامل خطر (Risk Factors) که در سالهای اخیر ارتباط مسلم آن با بیماریهای کرونر (CHD) ثابت شده است، الگوی شخصیتی – رفتاری تیپ A (Type A Personality – behavioral Pattern) می باشد که یکی از جالبترین و معروفترین کشفیات روانشناسی عمومی (“POP” Psychology) در چهار دهه اخیر بوده است.

بنابراین با هدف شناخت هر چه بیشتر و عمیقتر شخصیت تیپ A، شناخت بهتر سبب شناسی (Etiology) بیماریهای کرونر قلب (CHD) و شناخت بهتر روشهای درمانی و پیشگیری از تیپ A،  تحقیق حاضر انجام گرفت،‌ با این فرض که بین شخصیت تیپ A با بیماریهای کرونر قلب (CHD) در مردان سنین ۴۵-۳۰ سال ارتباط مثبت وجود دارد. روش تحقیق، بررسی مقایسه ای (Comparative Survey) بوده است، که در آن دو گروه ۳۰ نفری (سالم و بیمار) از نظر دارا بودن صفات شخصیتی تیپ A با هم مقایسه شده اند. بمنظور ارزیابی شخصیت آزمودینها و همچنین جمع آوری سایر اطلاعات از تست EPPs (Edwards personal Preference Schedule) و یک پرسشنامه ۵۰ سئوالی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده های (Data Analysis) تست و پرسشنامه، میانگین و انحراف استاندارد هر گروه مورد محاسبه قرار گرفته، سپس با مراجعه به جدول T (استیودند) نتایج دو گروه مورد مقایسه و تفسیر قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق (Research Findings) می توان چنین نتیجه گرفت که دو گروه مزبور در ۱۱ متغیر ۰ار متغیرهای ۱۵ گانه تست EPPS) تفاوت معنا داری با هم دارند، این متغیرها عبارتند از :

تلاش و پیشرفت (Achievement)، تمکین (Deference)، نظم و ترتیب (Order)، خودنمایی (Exhibition)، خودمختاری (Autonomy)، علاقه به معاشرت (Affiliation)، مهرجوئی (Succorance)، برتری طلبی (Dominance)، تنوع طلبی (Change)، تحمل (Endurance) و پرخاشگری (Aggression).

نتایجی که از اجرای پرسشنامه در هر دو گروه بدست آمده، حاکی از آن است که دو گروه (سالم و بیمار) از نظر دارا بودن صفات شخصیتی تیپهای Aو B با هم تفاوت معناداری دارند. بنابراین فرض یک (H1) که بیانگر ارتباط بین شخصیت تیپ A و بیماری کرونر قلب (CHD) می باشد، مورد پذیرش واقع می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی خصوصیات شخصیت تیپ A در بیماران کرونری

 

نظرات