پرسشنامه رایگان مقیاس شیوه زندگی لوگان

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس شیوه زندگی لوگان

این پرسشنامه دارای 43 گویه است و گویه ها باید بر اساس احساس زمان حال شما پاسخ داده شوند.هر یک از گزینه های صحیح یا غلط درباره شما صدق می کند به عنوان پاسخ انتخاب کنید.

نمونه جملات:

به راحتی بر اثر سر  صدا بیدار می شوم.

کارم خیلی پر تنش است

هیچکس مرا درک نمی کند

بعضی وقت ها کفری می شوم و ناسزا می گویم

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس شیوه زندگی لوگان