پرسشنامه رایگان سنجش سبک مدیریت – حسنی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

این پرسشنامه توسط آقای محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است . براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شد.حجم نمونه 900 نفر شامل 457 نفرمعلم مرد و 443 نفر معلم زن  ميباشد.ضريب پايايي مقياس 683%  را براي نمونه مذكور نشان داد و براي روايي مقياس از روش تحليل عاملي از طريق تحليل مولفه هاي اصلي(PC) و روش محورهاي اصلي (PAF) استفاده گرديد و معلوم شد كه پرسشنامه مذكور در بيشتر سئوالات با دو عامل همبستگي خوبي دارند.

نمونه سوالات

1) الف : مدیر باید اختیارات اجرایی و قدرت قانونی را تنها در دست خود نگه دارد.

ب : مدیر باید با علاقمندی کامل در جلسات با حضور کارکنان ظرکت کند.

2) الف : چنان که شرایط کار مساعد باشد انجام کار در جعت هدف های سازمانی لذت بخش می شود .

ب: اغلب کارکنان ذاتا از کار گریزانند.

3) الف : مدیر باید از ابتکارات و خلاقیت های کارکنان در امر اداره سازمان استقبال کند.

ب: وظیفه مدیر اجرای مقررات است نه اظهار نظر درباره آن.

4) الف: ایجاد روابط غیر رسمی به موقعیت شغلی مدیر لطمه می زندو

ب : به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها باید آنها را تعدیل کرد.

5) الف : فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.

ب : جایگزینی افراد مهمترین علل پیشرفت سازمان است .

6) الف : سلب اختیار مهمترین عامل موفقیت مدیر است .

ب : چنان که افراد در مشاغل مورد علاقه خود اشتغال ورزند در کارها خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش سبک مدیریت – حسنی

 

پرسشنامه رایگان ادراک از مدیریت

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016
banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک از مدیریت

پرسشنامه پيوست به منظور بررسي ويژگي هاي مدير نمونه و وضعيت مديريت فعلي تدوين شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تكميل ، آن را در پاكت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرماييد .

در ستون راست ويژگيهايي ارائه شده كه كم يا بيش در همه وجود دارد . اما نكته در غالب بودن ويژگي است .

وضعيت مطلوب : بيانگر ويژگيهاي مطلوب براي يك مدير نمونه است . آن ويژگي غالبي كه شما انتظار داريد و مي خواهيد مدير داشته باشد .

وضعيت موجود : بيانگر وضع فعلي مديريت در محيط كار شماست . آن ويژگي غالبي كه مدير شما دارد .

از شما درخواست مي شود به دو وضعيت ياد شده حسب تعريف زير نمره اي بين 0 تا پنج بدهيد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک از مدیریت

پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه پیوند با مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی

 

نمونه سوالات:

 1. وقتی ناراحتم یا مشکلی دارم ، معلمم به حرفهایم گوش می کند.
 2. معلم من را درک می کند.
 3. عضو تیم ورزشی مدرسه هستم.
 4. مدرسه من جای خوبی است.
 5. انجام درست کارها در مدرسه برایم مهم است.
 6. همکلاسی هایم به من احترام می گذارند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پیوند با مدرسه

 

پرسشنامه رایگان نوآوری سازمانی – مدرسه

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

Organizational Innovation Scale in school
عباراتی در مورد مدرسه ارائه شده است . با توجه به مقیاس زیر ، نظر خود را درپاسخنامه مشخص فرمایید.
1= کاملا مخالفم … 2= مخالفم …3= نظری ندارم  … 4= موافقم … 5= کاملا موافقم
نمونه سوالات:
1.     به نظر من نظرات جدید معلمان باید کاملا بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد.
2.     رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه کاملا ضروری است.
3.     معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند.
4.     در این مدرسه هیچ کس به خاطر عدم موفقیت در کاری جدید، مجازات نخواهد شد.
5.     همواره کوشش می کنم زمینه برقراری ارتباط و تبادل نظر بین کارکنان، اولیاء و دانش آموزان را فراهم کنم.
6.     به نظر من،در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

پرسشنامه رایگان روحیه معلمان

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه روحیه معلمان

Teacher morale questionnaire

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.

1= خیلی کم … 2= کم …3= متوسط  … 4= زیاد … 5= خیلی زیاد

 

نمونه سوالات:

 1. معلمان در محیط کار احساس امنیت می کنند.
 2. فضای مناسب و کافی برای انجام دادن وظایف وجود دارد.
 3. معلمان از سلامت جسمانی مناسبی برخوردارند.
 4. معلمان از وضعیت روانی مناسبی برخوردارند.
 5. در محیط کاری بین همکاران همدلی و یک رنگی وجود دارد.
 6. مدیر مدرسه با معلمان رفتار دوستانه و صمیمانه ای دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه روحیه معلمان

 

پرسشنامه رایگان ارزیابی مدارس

تاریخ انتشار : 4 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ارزیابی مدارس

این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا ، که علاوه بر ترجمه ، تلاش شده است ، در مواردی بومی سازی شود .

نمونه سوالات:

1- مدرسه خود را با شرايط و قوانين منعكس شده از سوي وزارتخانه متبوع ، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

2- سياست هاي اتخاذ شده ، توسط كاركنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابليت بررسي عمومي تحقق اين امر براي اداره اجرايي وجود دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

توضيح :

3- مدرسه يك طرح بهسازي مكتوب كه در دسترس كادر آموزشي ، پرسنل منطقه و افراد ذينفع باشد ، تهيه كرده است .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

3-الف : طرح بهسازي مدرسه مشتمل است بر :

1)  اطلاعات جمعيتي دانش آموزان (تعداد در پايه ، سن ، مشخصات فردي )

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

2) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء ، افت ، اخراج

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

3) اطلاعات مربوط به غيبت ، فرار از مدرسه موقت و مستمر

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

4) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالي

5) اطلاعات مربوط به سنجش هاي منطقه اي

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

6) تحليل هايي برپايه داده هاي سنجش هاي مدرسه اي ، محلي و كشوري كه مي توانند براي شناسايي عقب ماندگي هاي دانش آموزان مفيد باشند .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

7)  شناسايي دانش آموزان كم پيشرفت

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

8)  تعيين هدفهاي قابل اندازه گيري براي بهسازي برنامه مدرسه و كاركرد دانش آموزان ، شامل موارد زير وجود دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

أ‌.    مراحل معين وقابل اندازه گيري هدفها

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

ب‌.   مراحل زماني فعاليتها ( زمان بندي فعاليت ها)

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

ت‌.   بودجه بندي براي هريك از فعاليتها

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

9) وجود فعاليت براي توسعه حرفه اي كاركنان ، براي هر كاركرد خدماتي موجود در مدرسه

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

10)         تعيين فرايند مشاهده ، پيشرفت و بازنگري هايي كه طرح بهسازي نياز دارد .

بلي O

خير O

نامشخص O

درجه اهميت O

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 15

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارزیابی مدارس

 

پرسشنامه رایگان بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

پرسشنامه بررسی سبک رهبری

پرسشنامه بررسی سبک رهبری ( فرم مخصوص پیروان )

پرسشنامه ای پژوهشی طراحی شده برای بررسی سبک رهبری در محیط های آموزشی.

از آنجايي که سبک رهبري که توسط مديران در سازمان ها اعمال مي شود يکي از عوامل موثر بر خلاقيت، انگيزش، افزايش رضايت شغلي و کارآيي و بهره وري سازمان است؛ لذا شناسايي و بررسي سبک هاي مختلف رهبري و موارد کاربرد آن ضروري و شناخت آنها حائز اهميت است، به اين منظور می توانید از پرسشنامه ذیل استفاده کنید.

دارای  45 سوال

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سبک رهبری

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج