پرسشنامه رایگان خود شناسی خوابیدن

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه خودشناسی خوابیدن

در این پرسشنامه نحوه خوابیدن های مختلف گردآوری شده است و اطلاعات مرتبط به هر کدام نیز نوشته شده است تا به راحتی مدل خوابیدن خود را بیابید و از تست استفاده کنید.10 مدل خوابیدن متفاوت در این تست وجود دارد که هر کدام ویژگی های شخصیتی خاصی را نشان می دهد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه پرسشنامه خودشناسی خوابیدن