پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)

پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید .

1= بسیار بی اهمیت ، 2= بی اهمیت ، 3= بی تفاوت ، 4= مهم و 5= بسیار مهم

موقعیت الف

 (هنگام ازدواج)

موقعیت ب

 (اکنون)

1

2

3

4

5

1)     سن

1

2

3

4

5

2)     شغل

3)     جذابیت ظاهری

4)     درآمد

5)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)

6)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی