پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 23

تاریخ انتشار : 17 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون 23

استفاده از هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
23th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که در آن شما و یک نفر دیگر حضور داریدو احتمالا متوجه شده اید که استفاده از هیجان فرد دیگر می توند برایتان مفید باشد. بعد از بیان هر موقعیت، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای استفاده از آن هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1. روی یک پروژه کار می کنید و متوجه می شوید که باید از یک نفر در یک گروه کاری دیگر کمک بخواهید. کدام روش یا روش های زیر برای به دست آوردن کمک موثر خواهد بود؟
a. گفتن به او که کمک وی به نفع شرکت تمام می شود.
b. گفتن به او که چگونه می توانید روزی شما نیز به او کمک کنید.
c. خواست از رئیس تا او را مجبور به کمک کنید.
d. قبل از تقاضا از او تعریف و تمجید کردن [کنید].

2. همسرتان زیاد علاقه ندارد که تعطیلات را به همراه چدر و مادر شما بگذراند. کدام روش یا روش های زیر برای تغییر عقیده همسرتان موثر خواهد بود؟
a. یادآوری به او که سه تعطیلات قبلی را با خانواده او گذرانده اید.
b. سعی در نشان دادن به او که با بودن در کنار پدر و مادر شما در طول تعطیلات به او خوش خواهد گذشت.
c. پاسخ منفی از طرف او را به هیچ وجه قبول نکردن.
d. خود را ناراحت و دلشکسته نشان دادن.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 23