پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش درماني- عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

تاریخ انتشار : 12 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تاثير روش درماني- عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير روش درماني- عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير روش درماني- عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

پرسشنامه رایگان بررسي تاثير روش درماني – عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تاثير روش درماني – عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

اين پژوهش با هدف بررسي شناسایی و تشخیص دانش آموزان در معرض خطر ابتلا به ناتوانی و مشکلات خواندن صورت گرفته است و  تاثير روش درماني – عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي را بررسی میکند . این پرسشنامه دارای 27 سوال می باشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير روش درماني – عصبي دلاكاتو بر نارساخواني رشدي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج