پرسشنامه رایگان منبع کنترل والدین

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

منبع کنترل والدین

برگردان دکتر علی عسگری

Parental Locus of Control Scale      ?Etest4022PLCS
Leslie Campis‚ Robert Lyman & Steven Prentis-Dunn (1986)
 

1. کاری که انجام می‌دهم (تربیت کردن من) تاثیر کمی بر رفتار فرزندم دارد.

2. زمانی که رابطه‌ی بین من و فرزندم شکراب می شود، کاری از دست من برای اصلاح آن بر نمی‌آید.

3. زمانی که رابطه‌ی بین من و فرزندم شکراب می شود دیگر کاری از دست من برای اصلاح آن بر نمی‌آید.

4. والدین باید مشکلات را با فرزندانشان در میان بگذارند؛ زیرا نادیده گرفتن آنها باعث نخواهد شد که مشکلات رفع شوند.

5. اگر فرزندتان صرف نظر از تلاشی که می‌کنید بدخلقی کند شما هم احتمال دارد او را به حال خود رها کنید.

6. فرزندم معمولا کار خودش را انجام می دهد، پس چرا تلاش کنم او را اصلاح کنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منبع کنترل والدین