پرسشنامه رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس گرایش جنسیتی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی

مقیاس گرایش جنسیتی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس گرایش جنسیتی

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .

 

     1.    بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.

A بلي

B خير

     2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .

A بلي

B خير

     3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است .

A بلي

B خير

     4.       دوست دارم موهايم كوتاه باشد .

A بلي

B خير

     5.    بسياري از مردان ، وقتي خودشان در اتومبيل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگي كند.

A بلي

B خير

     6.       به طور مرتب يك مجله فكاهي مي خرم

A بلي

B خير

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس گرایش جنسیتی

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج